Politica de Confidentialitate

Politica de confidentialitate și protectia datelor cu caracter personal

A. INFORMAȚII GENERALE

Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care noi, societatea Smartech Solutions procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Societatea noastră are sediul social în București, strada Silfidelor, nr.4, sector 5 și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1294/2012, având cod unic de înregistrare 29687329.

Politica de confidențialitate descrie tipurile de date personale pe care le colectăm, modul în care utilizăm informațiile, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, prin prezenta politică descriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor și pentru a vă exercita drepturile.

În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului nostru și care sunt necesare pentru a putea oferi acces la informații privind serviciile societății noastre respectiv produsele și ofertele noastre speciale.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe informații despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal se aplică oricărui vizitator sau membru al website-ului SMARTECH SOLUTIONS camere-spion.ro

SMARTECH SOLUTIONS se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor.

B. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Puteți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui date cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru a avea acces la serviciile/produsele noastre, vi se vasolicita furnizarea acestor date în timpul unui proces de înregistrare sau pentru plasarea comenzilor de produse.

Prin urmare, colectăm date cu caracter personal prin crearea sau actualizarea contului pe care îl înregistrați prin utilizarea website-ului.

Nefurnizarea oricăreia dintre informațiile și datele cu caracter personal solicitate poate conduce la imposibilitatea înregistrării unui cont și în consecinta la imposibilitatea accesarii serviciilor/produselor noastre.

Datele solicitate pot include: numele complet, numărul de telefon, adresa de e-mail, domiciliul sau reședința, adresa de facturare, adresa de livrare, username și parola.

C. SCOPURILE PRELUCRĂRII

 • Activități comerciale de vânzare respectiv pentru desfășurarea relației contractuale dintredumneavoastră și SMARTECH SOLUTIONS (preluarea, validarea, expedierea, facturarea comenzii, informarea asupra stadiului comenzii, returnarea produselor).
 • Îndeplinirea obligațiilor legale ale societății noastre în contextual realizării operațiunilor de vânzare (obligații financiar-fiscale).
 • Reclamă, marketing și publicitate: pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor decomunicare la distanță (poștă, email, sms) a informărilor comerciale privind produsele și ofertele noastre.
 • În vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site, a diverselor analize sau raportări privind modul de funcționare al site-ului, sau a preferințelor de consum ale vizitatorilor site-ului.

D. TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus indicate este:

 • Prelucrarea este necesara pentru incheierea unui contract (în ceea ce privește operațiunile de vânzare, furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea contractului, refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale).
 • Prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale (în ceea ce privește operațiunile de înregistrare în evidențele contabile ale societății conform normelor fiscale, refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea de a vă putea oferi serviciile prin intermediul site-ului)
 • Consimtamantul dumneavoastra pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing, în cazul în care l-ați furnizat. Aveti posibilitatea de a va retrage in orice moment consimtamantul prin urmarea instructiunilor de dezabonare din fiecare email sau prin accesarea opțiunii de dezabonare prin accesarea sectiunii ”Contul meu”
 • Interesul legitim de a îmbunătăți permanent experiența dumneavoastră pe site. Furnizarea datelor în acest scop nu este obligatorie, refuzul furnizării datelor nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

E. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SMARTECH SOLUTIONS prelucreaza datele cu caracter personal doar pe perioada necesara pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate.

În cazul operațiunilor de vânzare, prelucrarea datelor se va efectua pe întreaga perioadă a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale ale societatii in materie financiar contabila/arhivare.

În cazul prelucrării datelor în baza contului deutilizator sau a consimțământului privind transmiterea de informări, datele vor fi prelucrate până la momentul dazactivării contului respective până la momentul dezabonării dumneavoastră. Ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor cu caracter personal, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.

F. TRANSMITEREA/DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SMARTECH SOLUTIONS poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității societății noastre prin intermediul site-ului precum societăți de curierat, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de marketing, ori la solicitarea organelor fiscale sau alte autorități competente de control.

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în state din afara Uniunii Europene.

G. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

 • Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal: dreptul de a obține, de la SMARTECH SOLUTIONS, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de către si SMARTECH SOLUTIONS are dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;
 • Dreptul de a rectifica datele dumneavoastra cu caracter personal: dreptul de a obtine de la SMARTECH SOLUTIONS rectificarea datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte/incomplete;
 • Dreptul de a sterge datele dumneavoastra cu caracter personal: dreptul de a obtine de la SMARTECH SOLUTIONS, stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, insa in acest caz nu veti mai beneficia de serviciile de vanzare si de utilizare a contului. Acest drept nu va putea fi exercitat in masura in care are SMARTECH SOLUTIONS obligatia conform legii sa pastreze si sa proceseze anumite date cu caracter personal de exemplu in cazul vanzarii de produse/inregistrarea operatiunilor contabile.

Datele pot fi șterse în următoarele situații

 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

Dreptul de a restrictiona prelucrarea: dreptul dea obtine de la SMARTECH SOLUTIONS restrictia de prelucrare, in urmatoarele cazuri

 1. (i)acuratetea datelor cu caracter personal este contestata de dumneavoastra
 2. (ii) procesarea este nelegala și prin urmare, va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea prelucrarii
 3. (iii) SMARTECH SOLUTIONS nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal dar dumneavoastra solicitati aceste date pentru stabilirea, exercitarea si apararea unor pretentii legale.

Aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie prelucrate in scop de reclama, marketing si publicitate sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal printr-o modalitate structurata, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către SMARTECH SOLUTIONS către alt operatorde date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • Dreptul la opoziție reprezintă dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului legitim, cu excepția cazului în care SC SMARTECH SOLUTIONS are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate reprezintă dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere sau instantelor competente, atunci când considerati ca datele cu caracter personal sunt prelucrate in mod nelegal de catre SMARTECH

SOLUTIONS

Drepturile mai sus mentionate sunt expres prevazute in Regulamentul 679/2016 pentru protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

H. CUM PROTEJAM DATELE CU CARACTER PERSONAL

SMARTECH SOLUTIONS pune in aplicare masuri de siguranta administrative, tehnice, organizatorice si fizice pentru a proteja datele dumneavoastra cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterarii, accesarii, comunicarii sau utilizariiin alte scopuri.

Va informam ca sunteti deplin responsabil pentru mentinerea confidentialitatii parolei si a informatiilor inregistrate pe acest site precum si pentru oricare si toate inregistrarile realizate pe contul dumneavoastra. Prin prezenta consimtiti sa notificati in scris reprezentantii SMARTECH SOLUTIONS indicati în cuprinsul acestei Politici de confidențialitate, cu privire la orice utilizare neautorizata a parolei dumneavoastra si respectiv a contului dumneavoastra. SMARTECH SOLUTIONS nu poate fi tinuta responsabila pentru nici un fel de prejudiciu rezultat ca urmare a neindeplinirii acestor obligatii de catre dumneavoastra.

I. ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE

Continutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite in pagina pe care o vizualizati la acest moment. In cazul unor modificari semnificative va vom informa depre acestea prin note de informare usor vizibile postate pe website-ul nostru, indicand la inceputul documentului cand a fost facuta cea mai recenta actualizare. Versiunea revizuita intra in vigoare la data publicarii pe website. Responsabilitatea de a verifica continutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recenta versiune a acestui document va revine in totalitate.

J. CUM NE PUTETI CONTACTA

Daca aveti intrebari sau comentarii despre prezenta Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, daca doriti sa va exercitati drepturile sau sa actualizam datele cu caracter personal pe care le detinem despre dumneavoastra, va rugam sa ne scrieti la urmatoarea adresa: București, strada Silfidelor, nr.4, sector 5 sau prin e-mail prin formularul de contact.

Shopping Cart
Scroll to Top